" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

Kırım Sürgününün 79.Yıldönümünde Aziz Şehitlerimizi Saygı,Minnet ve Rahmetle Anıyoruz.

shadow

Bu gün 18 Mayıs 1944’de J.Stalin’in emri ile bundan 79 yıl önce Kırım Tatar Türklerinin geceleyin evlerinin kapıları Rus askerleri tarafından çalınarak ve 15 dakika içerisinde toplanmaları istenir.

Bu gün Stalin Rusya'sının Kırım Tatar Türklerine reva gördüğü Katliama dönüşen sürgünün başlangıç tarihidir.

Bu sürgün esnasında vagonlara doldurulan Kırım Türklerinin pek çoğu yolda hayatını kaybetmiş ve çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır.

Uzun süren sürgün hayatından sonra kendi öz Vatanlarına dönebilen Kırım Tatar Türkleri evlerine Rusların yerleştirildiğini gördüler. 

18 Mayıs 1944 Yılında J.Stalin tarafından soykırım yapılarak vatan toplarından sürgün edilen Kırım Türklerinin Türkistan coğrafyasında ve dünyanın muhtelif yerlerinde asimilasyonlara tabi tutulmaları Asil Kırım Türklerine Milli Kimliklerini unutturmamış,haklı mücadelelerinden vazgeçirememiştir.

Stalin Rusya’sı döneminde yapılan her türlü baskı ve zulmün telafisi için Kırım Türklerine hak ettikleri statünün verilmesinin bölgede huzur ve barışın tesis edeceği dolayısıyla sosyal ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişeceği düşüncesiyle, Kırım Türklerinin Sürgün edilmelerinin 79.Yıldönümünde J.Stalin’i bir kez daha lanetleyerek, Aziz Şehitlerimizi Saygı, Minnet ve Rahmetle anıyoruz.

Ruhları Şad Olsun.

Ömer HAYALİ

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği

Genel Başkanı